Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58955
Title: Quản lý hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh trung học cơ sở ở các trường phổ thông tư thục trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Other Titles: Quản lí hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh trung học cơ sở ở các trường phổ thông tư thục trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Authors: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS.
Đoàn, Thị Hồng Loan
Keywords: Giáo dục giới tính
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Đề tài nghiên cứu công tác quản lí hoạt động GDGT cho học sinh THCS ở các trường phổ thông tư thục trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương trong giai đoạn 2016 – 2020 và đề xuất các biện pháp quản lí quản lí hoạt động GDGT cho học sinh THCS ở các trường phổ thông tư thục giai đoạn 2021 - 2025.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58955
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanThiHongLoan-K39.QLGD.BD-Luanvan.pdfToàn văn9.1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
DoanThiHongLoan-K39.QLGD.BD-Tomtat.pdfTóm tắt829.96 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
DoanThiHongLoan-K39.QLGD.BD-Trangthongtin.pdfThông tin1.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.