Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58956
Title: Quản lý công tác sinh viên tại trường đại học Văn Hiến
Other Titles: Quản lí công tác sinh viên tại trường đại học Văn Hiến
Authors: Nguyễn, Sỹ Thư, PGS.TS.
Hoàng, Duy Thiên
Keywords: Công tác sinh viên
Giáo dục đại học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận công tác SV ở trường ĐH và khảo sát đánh giá thực trạng QL công tác SV tại Trường ĐH Văn Hiến, luận văn đề xuất những biện pháp cần thiết, khả thi nhằm nâng cao chất lượng công tác SV của NT, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác QL SV, góp phần thực hiện tốt mục tiêu GD&ĐT của NT trong bối cảnh GD hiện nay.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58956
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangDuyThien-K39.QLGD.BD-Luanvan.pdfToàn văn8.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
HoangDuyThien-K39.QLGD.BD-Tomtat.pdfTóm tắt522.32 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
HoangDuyThien-K39.QLGD.BD-Trangthongtin.pdfThông tin1.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.