Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58957
Title: Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường tiểu học thành phố Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương
Other Titles: Quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường tiểu học thành phố Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương
Authors: Trần, Xuân Bách, PGS.TS.
Lâm, Kim Cúc
Keywords: Hoạt động trải nghiệm
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường Tiểu học ở Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đề tài đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58957
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LamkimCuc-K39.QLGD.BD-Luanvan.pdfToàn văn8.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LamkimCuc-K39.QLGF.BD-Tomtat.pdfTóm tắt723.63 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LamkimCuc-K39.QLGD.BD-Trangthongtin.pdfThông tin1.6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.