Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58959
Title: Quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các Trường trung học cơ sở thị xã Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh
Authors: Thái, Văn Long, TS.
Nguyễn, Thành Triệu
Keywords: An toàn giao thông
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho HS ở các trường THCS, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS ở các trường THCS trên địa bàn thị xã Trảng bàng tỉnh Tây Ninh hiện nay.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58959
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanhTrieu-K39.QLGD.BD-Luanvan.pdfToàn văn7.99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThanhTrieu-K39.QLGD.BD-Tomtat.pdfTóm tắt665.53 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThanhTrieu-K39.QLGD.BD-Trangthongtin.pdfThông tin1.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.