Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58961
Title: Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Trường đại học Bình Dương
Other Titles: Quản lí xây dựng văn hóa nhà trường tại Trường đại học Bình Dương
Authors: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS.
Nguyễn, Thị Mỹ Liên
Keywords: Văn hóa nhà trường
Giáo dục đại học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng về văn hoá nhà trường và quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Trường Đại học Bình Dương, từ đó đề xuất biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Trường Đại học Bình Dương trong bối cảnh hiện nay.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58961
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMyLien-K39.QLGD.BD-Luanvan.pdfToàn văn13.54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThiMyLien-K39.QLGD.BD-Tomtat.pdfTóm tắt544.86 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThiMyLien-K39.QLGD.BD-Trangthongtin.pdfThông tin978.19 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.