Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58962
Title: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại Trường đại học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
Other Titles: Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại Trường đại học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Hà, Văn Hoàng, TS.
Nguyễn, Văn Lân
Keywords: Công nghệ thông tin
Giáo dục đại học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại trường Đại học này.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58962
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanLan-K39.QLGF.BD-Luanvan.pdfToàn văn7.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenVanLan-K39.QLGF.BD-Tomtat.pdfTóm tắt583.94 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenVanLan-K39.QLGF.BD-Trangthongtin.pdfThông tin1.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.