Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58979
Title: Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tum
Other Titles: Quản lí hoạt động kiểm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tum
Authors: Trần, Xuân Bách, PGS.TS.
Hồ, Quốc Tuấn
Keywords: Kiểm tra nội bộ
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ tại các trường trung học cơ sở huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8140114
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58979
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoQuocTuan-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToàn văn16.75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
HoQuocTuan-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTóm tắt567.54 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
HoQuocTuan-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThông tin1.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.