Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58981
Title: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum
Other Titles: Quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum
Authors: Trần, Xuân Bách, PGS.TS.
Ngô, Thị Liền
Keywords: Tổ chuyên môn
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Đề tài nghiên cứu lý luận, xác định được thực tiễn hoạt động của tổ chuyên môn ở các trường THCS huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở 05 trường và các trường THCS có cùng điều kiện.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8140114
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58981
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.NgoThiLien-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToàn văn16.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NgoThiLien-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTóm tắt894.25 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NgoThiLien-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThông tin1.62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.