Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58983
Title: Quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai
Other Titles: Quản lí hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai
Authors: Đỗ, Tường Hiệp, TS.
Nguyễn, Anh Văn
Keywords: Kiểm tra đánh giá
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng hoạt động KTĐG và quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập của HS ở các trường THCS huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai, Luận văn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập của HS tại các trường THCS ở địa bàn nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58983
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenAnhVan-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToan van16.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenAnhVan-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTom tat554.38 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenAnhVan-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThong tin1.03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.