Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58991
Title: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum
Other Titles: Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Phạm, Thế Anh
Keywords: Giáo dục hướng nghiệp
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn về quản lý hoạt động GDHN cho học sinh tại các trường THCS huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động GDHN tại các trường THCS huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58991
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamTheAnh-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToan van18.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
PhamTheAnh-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTom tat622.22 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
PhamTheAnh-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThong tin1.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.