Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58992
Title: Quản lý thiết bị dạy học ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum
Other Titles: Quản lí thiết bị dạy học ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Trần, Mạnh Thùy
Keywords: Thiết bị giáo dục
Trường phổ thông dân tộc bán trú
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý TBDH ở các trường PTDT BT THCS, đề tài đề xuất các biện pháp quản lý TBDH tại các trường PTDT BT THCS Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đáp ứng chương trình GDPT 2018.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58992
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranManhThuy-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToan van16.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranManhThuy-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTom tat489.02 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranManhThuy-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThong tin892.68 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.