Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58995
Title: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Bùi, Dũng
Keywords: Kỹ năng sống
Trường phổ thông dân tộc bán trú
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường PTDTBT THCS huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường PTDTBT THCS huyện Nam Trà My, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58995
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiDung-K39.QLGD.QNa-Luanvan.pdfToan van8.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
BuiDung-K39.QLGD.QNa-Tomtat.pdfTom tat589.53 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
BuiDung-K39.QLGD.QNa-Trangthongtin.pdfThong tin1.77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.