Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58997
Title: Quản lý hoạt động giáo dục địa phương ở các trường tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí hoạt động giáo dục địa phương ở các trường tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Xuân Bách, PGS.TS.
Hồ, Dương Liễu
Keywords: Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động giáo dục địa phương ở trường tiểu học và khảo sát thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục địa phương ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục địa phương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này ở các nhà trường tại địa phương nghiên cứu.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58997
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoDongLieu-K39.QLGD.QNA-Luanvan.pdfToàn văn8.6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
HoDongLieu-K39.QLGD.QNA-Tomtat.pdfTóm tắt749.35 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
HoDongLieu-K39.QLGD.QNA-Trangthongtin.pdfThông tin1.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.