Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58998
Title: Quản lý phát triển văn hóa đọc cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí phát triển văn hóa đọc cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Văn Hiếu, PGS.TS.
Hồ, Ngọc Thảo
Keywords: Văn hóa đọc
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng, đề xuất các biện pháp quản lý phát triển văn hóa đọc cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58998
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_ HO NGOC THAO .pdfToàn văn8.62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TT_HO NGOC TTHAO.pdfTóm tắt360.25 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thong tin EN_ HO NGOC THAO .pdfThông tin tiếng Anh72.26 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thong tin VN_ HO NGOC THAO .pdfThông tin TV68.77 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.