Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58999
Title: Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Xuân Bách, PGS.TS.
Hồ, Viết Ban
Keywords: Giáo dục pháp luật
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh THPT, đề tài đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh THPT trên địa bàn huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 814.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58999
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoVietBan-K39.QLGD-QNa-Luanvan.pdfToàn văn10.25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
HoVietBan-K39.QLGD-QNa-Tomtat.pdfTóm tắt568.01 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
HoVietBan-K39.QLGD-QNa-Trangthongtin.pdfThông tin2.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.