Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59001
Title: Quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi tại các trường mẫu giáo huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi tại các trường mẫu giáo huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê, Mỹ Dung, TS.
Hoàng, Thị Hà Đông
Keywords: Phát triển ngôn ngữ
Giáo dục mầm non
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực trạng quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi tại các trường mẫu giáo huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi tại các trường mẫu giáo huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam nhằm góp phần phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trên địa bàn nghiên cứu hiện nay.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 814.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59001
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiHaDong-K39QLGD.QNa-Luanvan.pdfToàn văn8.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
HoangThiHaDong-K39QLGD.QNa-Tomtat.pdfTóm tắt684.4 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
HoangThiHaDong-K39.QLGD.QNa-Trangthongtin.pdfThông tin2.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.