Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59004
Title: Quản lý hoạt động phụ đạo học sinh học lực yếu kém ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí hoạt động phụ đạo học sinh học lực yếu kém ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Nguyễn, Thanh
Keywords: Phụ đạo học sinh
Trường phổ thông dân tộc bán trú
Học lực yếu kém
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động phụ đạo học sinh học lực yếu kém, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động phụ đạo cho học sinh học lực yếu kém ở các trường PTDTBT THCS huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 814.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59004
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanh-K39.QLGD-QNa-Luanvan.pdfToàn văn8.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThanh-K39.QLGD-QNa-Tomtat.pdfTóm tắt492.9 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThanh-K39.QLGD-QNa-Trangthongtin.pdfThông tin1.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.