Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59005
Title: Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Authors: Trần, Xuân Bách, PGS.TS.
Nguyễn, Thị Nhàng
Keywords: Giáo viên
Đổi mới giáo dục phổ thông
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: - Đề tài tập trung nghiên cứu những biện pháp phát triển ĐNGV tiểu học của 11 trường tiểu học công lập huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT. - Đề tài luận văn tiếp cận nghiên cứu phát triển ĐNGV theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực, chuẩn nghề nghiệp: lập kế hoạch phát triển; tuyển dụng và sử dụng trường làm việc thuận lợi và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho giáo viên.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 814.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59005
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNhang-K39.QLGF.QNa-Luanvan.pdfToàn văn9.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThiNhang-K39.QLGF.QNa-Tomtat.pdfTóm tắt1.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThiNhang-K39.QLGF.QNa-Trangthongtin.pdfThông tin650.02 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.