Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59006
Title: Quản lý hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ người dân tộc thiểu số ở các trường mẫu giáo huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ người dân tộc thiểu số ở các trường mẫu giáo huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Văn Hiếu, PGS.TS.
Nguyễn, Thị Thuý Hằng
Keywords: Tiếng Việt
Người dân tộc thiểu số
Giáo dục mầm non
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở kết quả thu được từ việc nghiên cứu lý luận và thực trạng, đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ người dân tộc thiểu số ở các trường mẫu giáo huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 814.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59006
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuyHang-K39.QLG.QNa-Luanvan.pdfToàn văn8.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThiThuyHang-K39.QLG.QNa-Tomtat.pdfTóm tắt554.3 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThiThuyHang-K39.QLG.QNa-Trangthongtin.pdfThông tin1.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.