Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59007
Title: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ 5 – 6 tuổi tại các trường mẫu giáo huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ 5 – 6 tuổi tại các trường mẫu giáo huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê, Mỹ Dung, TS.
Nguyễn, Thị Thuý Vy
Keywords: Kỹ năng xã hội
Giáo dục mầm non
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Từ nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ tại các trường mẫu giáo huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đề tài đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi và chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 814.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59007
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dụcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.