Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59008
Title: Quản lý giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS.
Phạm, Ngọc Nguyên
Keywords: Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý công tác giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh TH địa bàn Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam, từ đó đề xuất biện pháp quản lý công tác giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh ở các trường TH địa bàn Núi Thành Tỉnh Quảng Nam.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 814.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59008
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toan van- Pham Ngoc Nguyen.pdfToàn văn8.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Tom tat Pham Ngoc Nguyen.pdfTóm tắt403.61 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thong tin EN- Pham Ngoc Nguyen.pdfThông tin TA52.27 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thong tin VN- Pham Ngoc Nguyen.pdfThông tin TV52.89 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.