Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59009
Title: Quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS.
Phạm, Thị Ngọc Thúy
Keywords: Nếp sống văn hóa
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận và phân tích, đánh giá thực trạng QL GDNSVH cho HS ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả QL GDNSVH cho HS, góp phần nâng cao chất lượng GDĐT bậc Tiểu học tại các địa phương trên địa bàn huyện.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 814.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59009
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dụcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.