Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59010
Title: Quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Phạm, Văn Rực
Keywords: Thiết bị giáo dục
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận quản lý giáo dục và thực trạng quản lý TBDH tại các trường THCS trên địa bàn huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam, đề xuất các biện pháp quản lý TBDH ở các trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 814.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59010
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamVanRuc-K39.QLGD.QNa-Luanvan.pdfToàn văn7.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
PhamVanRuc-K39.QLGD.QNa-Tomtat.pdfTóm tắt732.34 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
PhamVanRuc-K39.QLGD.QNa-Trangthongtin.pdfThông tin1.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.