Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59012
Title: Phát triển đội ngũ viên chức quản lý các trường tiểu học và trung học cơ sở huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam theo chuẩn hiệu trưởng
Other Titles: Phát triển đội ngũ viên chức quản lí các trường tiểu học và trung học cơ sở huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam theo chuẩn hiệu trưởng
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Trần, Duy Cảnh
Keywords: Viên chức quản lý
Giáo dục tiểu học
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng đội ngũ VCQL đề tài đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ VCQL các trường TH và THCS của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam theo chuẩn hiệu trưởng nhằm phát huy năng lực quản lý của đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phù hợp với xu thế phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8140114
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59012
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranDuyCanh-K39.QLGD.QNa-Luanvan.pdfToàn văn8.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranDuyCanh-K39.QLGD.QNa-Tomtat.pdfTóm tắt642.08 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranDuyCanh-K39.QLGD.QNa-Trangthongtin.pdfThông tin1.77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.