Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59015
Title: Phát triển đội ngũ viên chức quản lý các trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam theo chuẩn hiệu trưởng
Other Titles: Phát triển đội ngũ viên chức quản lí các trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam theo chuẩn hiệu trưởng
Authors: Trần, Xuân Bách, PGS.TS.
Trần, Thị Quyên
Keywords: Viên chức quản lý
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn hướng tới đề xuất những biện pháp phát triển đội ngũ viên chức quản lý trường trung phổ thông tỉnh Quảng Nam theo chuẩn Hiệu trưởng, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8140114
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59015
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiQuyen-K39.QLGD.QNa-Luanvan.pdfToàn văn8.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranThiQuyen-K39.QLGD.QNa-Tomtat.pdfTóm tắt564.88 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranThiQuyen-K39.QLGD.QNa-Trangthongtin.pdfThông tin1.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.