Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59016
Title: Quản lý xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
Authors: Phan, Minh Tiến, PGS.TS.
Trần, Thị Tuyền
Keywords: Trường đạt chuẩn quốc gia
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng, đề xuất các biện pháp quản lý xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong thời gian tới.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8140114
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59016
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV-TRAN THI TUYEN -.pdfToàn văn8 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TT- TRAN THI TUYEN- K39.QLGD.QNa.pdfTóm tắt323.27 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thong tin EN Tran Thi Tuyen-K39.QLGD.QNa.pdfThông tin TA69.56 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thong tin VN Tran Thi Tuyen-K39.QLGD.QNa.pdfThông tin TV65.62 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.