Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59017
Title: Quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê, Đình Sơn, PGS.TS.
Trà, Thiên Công
Keywords: Xã hội hóa giáo dục
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý công tác XHHGD ở các trường Tiểu học huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý công tác này ở các trường Tiểu học tại địa phương nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8140114
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59017
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThienCong-K39.QLGD-QNa-Luanvan.pdfToàn văn8.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranThienCong-K39.QLGD-QNa-Tomtat.pdfTóm tắt830.85 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranThienCong-K39.QLGD-QNa-Trangthongtin.pdfThông tin1.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.