Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59018
Title: Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Trương, Văn Nguyên Vũ
Keywords: Tiếng Anh
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở trường THPT, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại các trường THPT huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam góp phần nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8140114
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59018
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongVanNguyenVu-K39.QLGD-QNa-Luanvan.pdfToàn văn8.47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TruongVanNguyenVu-K39.QLGD-QNa-Tomtatr.pdfTóm tắt592.42 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TruongVanNguyenVu-K39.QLGD-QNa-Trangthongtin.pdfThông tin1.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.