Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59186
Title: Tổ chức dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược chương “năng lượng” vật lý 10 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh
Other Titles: Tổ chức dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược chương “năng lượng” vật lí 10 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh
Authors: Trần, Thị Hương Xuân
Nguyễn, Minh Lâm
Keywords: Lớp học đảo ngược
Vật lý 10
Năng lực tự học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Đề xuất được quy trình dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược định hướng phát triển năng lực tự học và tổ chức dạy học chương năng lượng theo quy trình đã đề xuất phát triển năng lực tự học cho học sinh
Description: Khóa luận Tốt nghiêp - Khoa Vật lí - Lớp: 18SVL
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59186
Appears in Collections:KLTN Khoa Vật Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.Nguyễn Minh Lâm.pdfToàn văn4.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.