Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59187
Title: Xây dựng và khai thác thí nghiệm trong dạy học vật lí lớp 10 định hướng phát triển năng lực vật lí của học sinh
Other Titles: Xây dựng và khai thác thí nghiệm trong dạy học vật lý lớp 10 định hướng phát triển năng lực vật lý của học sinh
Authors: Phùng, Việt Hải, TS.
Võ, Thị Nguyên
Keywords: Năng lực vật lý
Vật lý 10
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Đề xuất được quy trình xây dựng thí nghiệm theo hướng phát triển năng lực vật lí cho học sinh, sử dụng quy trình này để thiết kế các thí nghiệm trong chương trình Vật lí lớp 10 (2018) nhằm góp phần phát triển được năng lực vật lí cho học sinh.
Description: Khóa luận Tốt nghiêp - Khoa Vật lí - Lớp: 18SVL
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59187
Appears in Collections:KLTN Khoa Vật Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5. Võ Thị Nguyên_18SVL_KLTN2022.pdfToàn văn2.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.