Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59836
Title: Ngôn ngữ đánh giá trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp dưới góc độ ngữ pháp chức năng hệ thống
Authors: Trần, Văn Sáng, PGS.TS.
Vũ, Thị Thúy Hòa
Keywords: Truyện ngắn Việt Nam
Nguyễn Huy Thiệp
Ngữ pháp chức năng hệ thống
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: - Nghiên cứu lý thuyết, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về NNĐG và về truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp. - Khảo sát, thống kê, phân loại NLĐG, chỉ ra hệ thống NNĐG thể hiện “Thái độ” và “Thang độ” trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp. - Phân tích làm sáng tỏ những đặc điểm ngôn ngữ của NLĐG và sự thể hiện chức năng liên cá nhân - nghĩa liên nhân trong diễn ngôn truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Vật lý – Mã số: 8.14.01.11
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59836
Appears in Collections:Luận văn Ngôn ngữ học

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...