Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/732
Title: Nghiên cứu hiện trạng nước thải tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà – Tp Đà Nẵng và một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm.
Authors: Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.
Phùng, Bích Ngân
Keywords: Nước thải
Khu công nghiệp
Thủy sản
Đà Nẵng
Giảm ô nhiễm
Thọ Quang
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: 09CDL
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/732
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...