Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/9851
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục ở huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi.
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Châu, Thị Kim Loan
Keywords: Biện pháp phát triển
Đội ngũ cán bộ nữ
Quảng Ngãi
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/9851
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT- CHAU LOAN.pdftóm tắt506.53 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
1LUAN VAN - Chau Loan.pdftoàn vân1.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.