Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/10188
Title: Nghiên cứu phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong tự học phần địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam các vùng kinh tế của sinh sư phạm khoa địa lí trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
Authors: Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.
Phạm, Thị Hoàng Thủy
Keywords: Bản đồ tư duy
Tự học
Sinh viên
Kinh tế -xã hội
Địa lý
Trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: Khóa luận tốt nghiệp. Lớp 11 SDL
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/10188
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...