Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29421
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non ngoài công lập quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Thái, Thị Thùy Dương
Keywords: Đội ngũ cán bộ
Quản lý giáo dục
Giáo dục mầm non
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29421
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT LUAN VAN.pdftóm tắt304.09 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NOI DUNG LUAN VAN.pdftoàn văn896.99 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.