Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29839
Title: Biện pháp quản lý giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng.
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Nguyễn, Xuân Việt
Keywords: Quản lý giáo dục
Hòa nhập trẻ khuyết tật
Giáo dục mầm non
Đà Nẵng
Trẻ khuyết tật
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29839
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NOI DUNG TOM TAT.pdftóm tắt275.38 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NOI DUNG LUAN VAN.pdftoàn văn3.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.