Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57489
Title: Quản lý đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai
Authors: Đỗ, Tường Hiệp, TS.
Trịnh, Văn Huyên
Keywords: Đổi mới phương pháp dạy học
Phát triển năng lực
Giáo dục trung học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về đổi mới PPDH và quản lý đổi mới PPDH theo hướng phát triển năng lực học sinh trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Khảo sát và đánh giá thực trạng đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THCS thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai. Đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THCS thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai.
Description: Luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục (Komtum) - Mã số: 8.14.01.14 (tháng 6.2020)
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57489
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04.6.2020Tom tat_Huyen.pdftóm tắt718.33 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TrinhVanHuyen.compressed.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...