Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57617
Title: Nghiên cứu, định danh thành phần hóa học có trong dịch chiết n – Hexane và Chloroform và ứng dụng làm màu thực phẩm từ Hoa đậu biếc.
Authors: Đào, Hùng Cường, GS.TS.
Phan, Quốc Thắng
Keywords: Hoa đậu biếc
Màu thực phẩm
Chloroform
N-hexane
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu, định danh thành phần hóa học trong dịch chiết n – Hexane và Chloroform của Hoa đậu biếc; Nghiên cứu, phối màu tạo chất màu mới từ màu hoa đậu biếc với các màu từ nguyên liệu khác và ứng dụng vào thực phẩm.
Description: Khóa luận tốt nghiệp – Khoa Hóa học – Lớp : 16 CHDE
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57617
Appears in Collections:KLTN Khoa Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHANQUOCTHANG_LOP16CHDE_TOMTATKHOALUAN.pdftóm tắt1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
PHAN QUỐC THẮNG_16CHDE_TOÀN VĂN.pdftoàn văn2.83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.