Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58775
Title: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN VŨNG LIÊM TỈNH VĨNH LONG
Other Titles: QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN VŨNG LIÊM TỈNH VĨNH LONG
Authors: Võ, Văn Luyến, TS.
Nguyễn, Trung Hiếu
Keywords: BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Hệ thống hoá lý luận về quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THPT; khảo sát, đánh giá thực trạng về quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THPT; đề tài đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THPT huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh Vĩnh Long.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8140114
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58775
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTrungHieu-K39.QLGD.VL-Luanvan.pdfToàn văn11.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenTrungHieu-K39.QLGD.VL-Tomtat.pdfTóm tắt874.55 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenTrungHieu-K39.QLGD.VL-Trangthongtin.pdfThông tin1.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.