Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58802
Title: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐÃ HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 4
Authors: Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.
LÊ, THỊ THANH THƯ
Keywords: KHOA HỌC 4
Năng lực vận dụng kiến thức
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Xác định được các biện pháp phù hợp, khả thi để phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh trong dạy học môn Khoa học lớp 4, góp phần thực hiện đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Giáo dục học (giáo dục Tiểu học ). Mã số: 8140101
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58802
Appears in Collections:Luận văn Giáo dục học (GD tiểu học)

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...