Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58868
Title: Những thay đổi trong mô hình công tác xã hội trường học ở Mỹ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Keywords: công tác xã hội trường học ở Mỹ
bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Tạp chí Tâm lý học xã hội, Số 3
Description: BÀI BÁO
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58868
Appears in Collections:Xã hội học (TC)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20-Những thay đổi trong mô hình CTXH TTN ở Mỹ.pdfBài báo380.18 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.