Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58874
Title: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐÃ HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP 5
Other Titles: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG ĐÃ HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP 5
Authors: NGUYỄN, BẢO HOÀNG THANH. PGS.TS.
NGUYỄN, THỊ THANH TÂM
Keywords: KHOA HỌC 5
NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu xây dựng và sử dụng bài tập theo chủ đề trong dạy học môn Khoa học lớp 5 nhằm phát triển NLVDKT, KN đã học cho HS, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Khoa học lớp 5.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Giáo dục học (giáo dục Tiểu học ). Mã số: 8140101
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58874
Appears in Collections:Luận văn Giáo dục học (GD tiểu học)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_NGUYEN THI THANH TAM.pdfToàn văn19.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TOM TAT_NGUYEN THI THANH TAM.pdfTóm tắt367.79 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TT TIENG ANH_NGUYEN THI THANH TAM.pdfThông tin EN796.91 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TT TIENG VIET_NGUYEN THI THANH TAM.pdfThông tin VN802.91 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.