Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58876
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐẬU, THỊ HÒA, PGS.TS.-
dc.contributor.authorPHẠM, THỊ TÂM-
dc.date.accessioned2022-11-21T08:12:13Z-
dc.date.available2022-11-21T08:12:13Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58876-
dc.descriptionLuận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Giáo dục học (giáo dục Tiểu học ). Mã số: 8140101vi
dc.description.abstractXác định nội dung phù hợp, thiết kế bài giảng sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học tự nhiên - xã hội lớp 3 để phát triển năng lực hợp tác cho học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.vi
dc.description.tableofcontentsCHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. CHƯƠNG 3. TỔ CHỨC VẬN DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 3 ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH. CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵngvi
dc.subjectTỰ NHIÊN - XÃ HỘI 3vi
dc.subjectNăng lực hợp tácvi
dc.titleVẬN DỤNG KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN - XÃ HỘI LỚP 3 ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINHvi
dc.title.alternativeVẬN DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN - XÃ HỘI LỚP 3 ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINHvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn Giáo dục học (GD tiểu học)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.