Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58876
Title: VẬN DỤNG KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN - XÃ HỘI LỚP 3 ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH
Other Titles: VẬN DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN - XÃ HỘI LỚP 3 ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH
Authors: ĐẬU, THỊ HÒA, PGS.TS.
PHẠM, THỊ TÂM
Keywords: TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 3
Năng lực hợp tác
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Xác định nội dung phù hợp, thiết kế bài giảng sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học tự nhiên - xã hội lớp 3 để phát triển năng lực hợp tác cho học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Giáo dục học (giáo dục Tiểu học ). Mã số: 8140101
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58876
Appears in Collections:Luận văn Giáo dục học (GD tiểu học)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.