Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58960
Title: Phát triển đội ngũ giảng viên Trường đại học Văn Hiến đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục
Authors: Nguyễn, Sỹ Thư, PGS.TS.
Nguyễn, Thị Minh Tuyền
Keywords: Giảng viên
Giáo dục đại học
Đổi mới giáo dục
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về phát triển ĐNGV ĐH và thực trạng phát triển ĐNGV tại Trường ĐH Văn Hiến, luận văn đề xuất các biện pháp phát triển ĐNGV của Trường ĐH Văn Hiến nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giảng dạy của cơ sở đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58960
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMinhTuyen-K39.QLGD.BC-Luanvan.pdfToàn văn7.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThiMinhTuyen-K39.QLGD.BC-Tomtat.pdfTóm tắt531.25 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThiMinhTuyen-K39.QLGD.BC-Trangthongtin.pdfThông tin1.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.