Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58982
Title: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường tiểu học huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum trong giai đoạn hiện nay
Other Titles: Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường tiểu học huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum trong giai đoạn hiện nay
Authors: Hà, Văn Hoàng, TS.
Ngô, Thị Nga
Keywords: Công nghệ thông tin
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở phân tích khái quát cơ sở lý luận và phân tích, đánh giá thực trạng quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở các trường Tiểu học, đề tài đề xuất các biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường Tiểu học huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong giai đoạn hiện nay.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8140114
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58982
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoThiNga-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToàn văn17.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NgoThiNga-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTóm tắt790.34 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NgoThiNga-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThông tin1.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.