Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58985
Title: Quản lý hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai
Other Titles: Quản lí hoạt động tư vấn tâm lí cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS.
Nguyễn, Thị Hà
Keywords: Tư vấn tâm lý
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh các trường THCS huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh các trường trung học cơ sở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai trong giai đoạn hiện nay.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58985
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHa-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToan van16.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThiHa-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTom tat889.28 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThiHa-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThong tin1.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.