Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58986
Title: Quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh tại các trường tiểu học huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum
Other Titles: Quản lí hoạt động trải nghiệm của học sinh tại các trường tiểu học huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum
Authors: Võ, Nguyên Du, PGS.TS.
Nguyễn, Thị Thùy Vân
Keywords: Hoạt động trải nghiệm
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh tại các trường Tiểu học huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum đề tài đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động động trải nghiệm của học sinh tại các trường Tiểu học huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58986
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuyVan-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToan van17.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThiThuyVan-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTom tat706.36 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThiThuyVan-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThong tin1.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.