Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58987
Title: Quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum
Other Titles: Quản lí hoạt động giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Nguyễn, Văn Bình
Keywords: Phòng ngừa bạo lực học đường
Trường phổ thông dân tộc bán trú
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục PNBLHĐ cho học sinh ở các trường PTDTBT THCS huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum, đề tài đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục PNBLHĐ cho học sinh tại các trường PTDTBT THCS huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục PNBLHĐ cho học sinh của nhà trường.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58987
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanBinh-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToan van18.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenVanBinh-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTom tat604.27 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenVanBinh-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThong tin1.77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.