Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58989
Title: Quản lý xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tum
Other Titles: Quản lí xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tum
Authors: Trần, Xuân Bách, PGS.TS.
Nguyễn, Văn Hùng
Keywords: Trường đạt chuẩn quốc gia
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đề xuất biện pháp quản lý xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58989
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanHung-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToan van16.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenVanHung-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTom tat729.31 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenVanHung-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThong tin1.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.